Welkom op de site van COBIJT

De tandheelkundige zorg voor patiënten met een ernstige tandheelkundige, verstandelijke, lichamelijke of medische beperking (de zogenaamde bijzondere zorggroepen) wordt voornamelijk uitgevoerd in centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT's) en instellingen m.b.t. Wlz.

Cobijt (Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde) is de vereniging van professionals, die werkzaam zijn voor deze bijzondere zorggroepen.

De missie van Cobijt is om de kwaliteit van de zorgverlening aan de bijzondere zorggroepen te bevorderen en om de continuïteit van de zorg te garanderen.

Cobijt doet dit door de zorgkwaliteit te definiëren, te garanderen, te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Daarbij richt Cobijt zich op drie hoofdthema's: de kwaliteit van het medisch-tandheelkundig handelen en de opleiding van gedifferentieerde tandartsen.

Ten behoeve van de kwaliteit van de organisatie heeft Cobijt de 'Richtlijn kwaliteit centra bijzondere tandheelkunde' ontwikkeld.

Inzake het medisch-tandheelkundig handelen werkt Cobijt aan de ontwikkeling van richtlijnen en indicatoren waarmee de kwaliteit geborgd en verbeterd kan worden.

Samenvattend: Cobijt, de centrale drijfveer achter de kwaliteit en continuïteit van de bijzondere tandheelkundige zorg in Nederland.